15 Ağustos 2007 Çarşamba

A Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

Açangül : çiçek açan gül, açılan gül çiçeği
Açelya : Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.
Açılay : Çiçek gibi açıl, Ay gibi güzel ol.
Açkıngül : Açılmış gül.
Adalet : Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.
Adın : "ad" sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali
Adile : Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.
Afet : İnsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket
Afife : Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst
Afitap : Güneş / Çok güzel
Ağca : Rengi ak gibi olan, oldukça ak tenli; beyaza çalan, akça
Ağça : Ağca, Akça
Ağgünlü : günü aydınlık olan, ak günlü
Ağış : Göğe doğru yükseliş, yükselme
Ahsen : En güzel, Çok güzel
Ahu : Ceylan / Maral
Ajda : Üzeri çentik çentik, diş diş olan şey.
Akaltan : Hem ak hemde al olan tan
Akaltın : ak renkte altın, beyaz altın
Akaltun : bkz.Akaltın
Akanay : akıp giden Ay; gökyüzünde akıp giden Ay gibi güzel
Akant : Iyi dilekli ant, ak ant, ak yemin
Akanyıldız : geceleri gökte görülen, hızla akıp giden ışıklı gökcismi
Akartuna : Akıp gitmekte olan Tuna, akar durumdaki Türk; akıncı Türk
Akartürk : su gibi akıp gider durumdaki Türk akıncı Türk
Akbaşak : ak renkli başak
Akcan : ak yaşam; temiz ruhlu kişi, ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
Akça : oldukça ak, oldukça beyaz renkli beyazca; ak tenli
Akgül : ak renkli gül, beyaz gül; ak tenli ve gül gbi güzel
Akgüneş : ak aydınlık Güneş; akça pakça ve güneş gibi aydınlatıcı
Akgüngör : "aydınlık, gönençli, dirlik düzenlik içinde bir göresin" anlamına bir dilek
Akın : düşman ülkesine yapılan saldırı; kalabalık bir şeyin ardı kesilmeksizin gelip durması
Akipek : ak renkte ipek; ak renkli ipek tenli
Akkız : ak tenli kız
Akkor : ışık saçacak bir aklığa varacak derecede ısıtılmış olan, ak ışık saçan kor
Akkutlu : Iyilik gönenç, uğur getirdiğine inanılan
Akmeriç : ak, aydınlık meriç
Akmut : ak dilek, ak göneniş
Akmutlu : bütün istek ve özlemleri yerine gelmiş olan; ak gönençli
Akol : "ak,aydınlık,temiz olasın" anlamına gelen bir dilek buyruk
Akören : ak, aydınlık kent kalıntısı
Akpınar : ak, aydınlık pınar; berrak pınar
Aksel : ak renkte sel
Aksen : sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin
Akses : Ak, aydınlık, temiz ses, namuslu ses
Akseven : ak rengi seven kimse
Aksevil : ak tenli ol ve sevil; akça pakça sevilen kimse
Aksın : akıp gitsin; ak tenlisin
Aksu : Ak renkli su, köpüren su; Anadolu'da kimi akarsuların adı.
Aksuna : ak renkli dişi yaban ördeği
Aktaç : ak renkli taç
Aktuna : ak renkli Tuna ırmağı
Akün : Iyi ve temiz ün
Akyıldız : ak, beyaz yıldız, aydınlık yıldız
Ala alaca : , karışık renkli açık kestane rengi, ela
Ala : Alaca, karışık renkli açık kestane rengi, ela
Alabegüm : açık kestane renkli saygıdeğer hanım
Alagün : Güneş'in bulut arasında kaldığı zamanki gölgeli durum,alaca gün
Alanay : çeken, alan Ay
Alanur : alacalı ışık, ala ışık
Alapınar : alaca pınar, ala pınar
Alara : Güzel gözlü kadın
Albeni : gözü gönlü çeken nitelik çekicilik alım, gönül çelen güzellik
Alçin : Al renkli küçük bir kuş
Alev : yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yalım
Algül : al renkli gül kırmızı gül
Algün : al renkli Güneş kırmızı güneş
Alım : gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
Alımlı : gönül çeken güzellikte olan, çekici, albenili
Alışık : al renkli ışık, kırmızı ışık; herhangi birşeye alışmış olan
Aliye : Yüce, yüksek
Alkım : düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla Oluşan yedi renkli görüntü, gökkuşağı ebemkuşağı
Alkış : birini alkışlamak için el çırpma,iyi dilek iyi dua; öğüş,öğme
Almıla : al elma
Alsaç : al renkli saç, kızıl saç,kızıl saçlı al ve saç buyruğu
Alsan : san alasın, ünlenesin, ün al
Alsevin : Tanrı seni bize; "al ve sevin"diye verdi anlamında
Alsoy : soyluluk edin, soy al
Altaç : al renkli taç
Altan : kızıl tan
Altınay : altından yapılmış ay
Altınbaşak : başağın altın sarısına dönüşmüş hali, altın renkli başak
Altındal : altından yapılmış dal, çok değerli dal
Altınışık : altın renkli ışık
Altınışın : altın renkli ışın
Altıniz : altın değerinde iz, altınizi
Altınsoy : çok değerli soy, iyi soy
Altıntaç : altından yapılmış taç, değereli taç
Altuna : al renkli Tuna, kızıl Tuna
Altunay : altından yapılmış Ay, altın Ay
Altuntaç : bkz.Altıntaç
Amaç : Ulaşılmak istenilen ülkü, erek
Andaç : anmaya yarayan şey, armağan, anılmak için birine verilmiş şey,anı
Anıl : "sözü edilmek ya da düşünülmek" demek olan "anılmak" Eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kişisi; "daima anılasın" dileğinide içerir
Arı : Içinde hiçbir yabancı öğe bulunmayan, katışıksız, saf; kirden uzak, temiz Arıel temiz el.
Arıel : temiz el
Arın : arı, katışıksız; temiz, kirden uzak
Arınç : barış, erinç, huzur
Arıpınar : arı, duru, temiz pınar
Arısu : katışıksız, arı duru, temiz su
Armağan : birine sevindirmek için karşılıksız olarak verilen şey, bağış, ödül
Arsal : arı gibi temiz ve çalışkan; buğday renkli, kumral
Arzu : İstek, özlem eğilim
Asena : dişi kurt; güzel kız
Asiye : Acılı kadın / Direk
Aslı : Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün kadın karamanı, Kerem'in sevgilisi Olan, öyküye göre uğruna Kerem2in yandığı kızAslıgül kökenni gül olan, aslı gül olan ; Kerem'in sevgilisi Aslı ile "gül" sözcüğünden Oluşmuş yeni bir ad
Aslıhan : Kerem'in sevgilisi Aslı2nın bir başka adı
Aslım : soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı
Asu : azgın ve huysuz at
Asude : Sessiz, sakin dinlendirici
Asuman : Gök, gökkubbe, sema
Asya : Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
Aşkım : sevdiğim, sevgilim
Aşkın : Aşmış, ileri, üstün/ Senin aşkın
Ateş : odun, kömür, ot gibi özdeklerin yanmasıyla ısı ve ışığın birlikte belirlemesi; Tutuşmuş olan nesne
Atıfet : Allah'ın Lütfu
Avunç : avutan şey, acıyı ve sıkıntıyı gideren, oyalayan
Ay : Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
Ayaltın : Ay gibi güzel ve altın gibi değerli
Ayasun : "Ay'a takdim et, Ay'a sun" buyruğu
Ayaşan : "Ay'a şan olsun" anlamına; Ay'ı aşıp giden
Ayataç : Ay için taç
Ayben : "ben Ay gibi güzelim" anlamında
Aybeniz : yüzü gibi güzel olan, Ayyüzlü
Aybike : Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
Aybüke : Eski Türk kadın isimlerinden
Ayca : Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
Aycan : Ay gibi güzel insan
Ayça : Ay'ın, ilk günlerinde aldığı yay biçimi, Ay'ın ilk günlerindeki Görünüşü, yeni ay, hilal
Ayçe : bkz. Ayça
Ayçıl : gökteki Ay gibi, Ay gibi güzel, Ay'a benzeyen
Ayçiçeği : , günebakan
Ayçiçek : çiçeği çok iri, tabak gibi ve sarı renkte olan, tokuundan yağ çıkarılan bir bitki
Ayçin : Ayçın, ay gibi, aya benzer
Ayda : gülgillerden, dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme, İsteklendirme, bilirir bir ünlemAydagül : "ayda, her ay gül" anlamına bir dilek
Aydan : Ay gibi güzel, Ay'dan yapılmış
Aydeniz : Ay ile denizsin
Aydenk : Ay gibi güzel, güzelliği Ay'a denk olan
Aydınay : parlak Ay, aydınlık Ay
Aydınlık : Ay, dolunay
Aydil : Ay gibi güzel ve yüce gönüllü
Aydilek : parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek
Aydinç : güçlü, dinç Ay
Aydoğan : gökteki Ay gibi doğmuş olan
Aydolun : Ay'ın yeryuvarlağına dönük yüzünün tümüyle aydınlık olması evresi
Aydüz : Ay gibi güzel ve kırışıksız
Ayfer : Ayışığı
Aygen : gönül arkadaşı
Aygönül : Ay gibi güzel ve sevgi dolu
Aygül : Ay gibi güzel ve parlak renkli
Aygün : Ay ile Güneş
Ayhan : Oğuz inanışına göre gök tanrılarından biri; Oğuz Han'ın oğlu
Ayışığı : Mehtap" adının Türkçesi, ay ışığı
Aykaş : Ay gibi güzel kaş, Ay gibi güzel kaşlı, Ay'ın ilk günlerindeki biçimine benzeyen kaş
Aykut : kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay
Ayla : Ay'ın ve kimi yıldızların çevresindeki görülen ışık çemberi, aylin
Aylan : açık alan
Aylin : Ayın çevresinde görülen ışıklı daire
Aynur : Ay gibi ışık saçan, Ay ışığı
Ayperi : Ay ve peri gibi, çok güzel
Ayral : kural dışı, tutulmuş
Aysal : Ay'la ilgili, Ay özelliği taşıyan
Aysan : Ay gibi güzel sanAysel : Ay gibi parlak ve güzel
Aysen : "Ay sensin, Ay gibi güzelsin
Aysev : "sevmek" ten "sev" ile Ay'dan oluşmuş bir ad, "Ay'ı sev
Ayseven : Ay gibi güzel ve sevgi dolu
Aysevil : Ayn gibi güzel ve sevilen
Aysevim : Ay gibi güzel ve sevimli
Aysıl : Ay'a benzeyen
Aysın : Ay gibisin, Ay kadar güzelsin
Aysoy : Ay gibi güzel soy, Ay soylu
Aysu : Ay gibi berrak su
Aysuda : suda ışıkları yansıyan Ay; suda Ay gibi görünen
Aysun : "sunmak"tan "sun" buyruğu ile Ay'dan oluşmuş bir ad, Ay'ı sun
Aysuna : Ay gibi güzel yaban ördeği
Aysunar : Ay'ı sunan kimse
Ayşan : şanı Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak
Ayşe : Yaşam, dirlik,
Ayşegül : Güleç, güler yüzlü
Ayşem : Ayşe + m (Benim Ayşem)
Ayşen : Ay gibi güzel ve şen, şen Ay
Ayşıl : Ay ışığı
Ayşın : Ay ışını
Ayşin : Ay gibi, aya benzeyen
Aytaç : Ay gibi taçlı
Aytan : Ay ile tan, Ay ışıklı sabah vakti
Aytek : gökteki Ay gibi biricik, eşsiz
Ayten : Ay gibi beyaz tenli
Aytolun : Ay'ın en dolgun evresindeki durumu, dolunay
Aytun : Ay ve tun, Ay ve Gece
Aytuna : gökteki ay ile Tuna Irmağın'dan oluşmuş bir ad
Aytül : Ay'ın tüllü Ay ile tül, Ay tülü
Ayün : Ay gibi parlak san
Ayverdi : Ay'ın verdiği kimse
Ayyıldız : Ay ve yıldız gibi ışıl ışıl
Ayzıt : Türk söylencebiliminde güzellik tanrıçası, ödüllendirici tanrıça
Azime : Azmeden, yapmak için kesin kararlı / iri, kemikli yapılı
Azize : Onur sahibi yüce, ermiş
Azra : Bakire, el değmemiş